#cap1
Kontrolno telo Sitel doo je akreditovano telo za ispitivanje i kontrolisanje sa akreditacionim brojem 06-102 dobijenim od Akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17020:2012 kao kontrolna organizacija tipa C. Prvi sertifikat je dobijen 15.03.2012.g.
Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj 021-03-61/2012-08 od 11.05.2012.g., Sitel doo je ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja elektronskih brojila aktivne i reaktivne električne energije - jednofaznih i višefaznih sa indirektnim, poluindirektnim i direktnim priključenjem.
Ovlašćenje se odnosi na poslove overavanja:
  • Elektronskih (statičkih) brojila aktivne električne energije klase 0,2S i 0,5S
  • Elektronskih (statičkih) brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2
  • Elektronskih (statičkih) brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3
logo

Direkcija i prodaja

Stevana Brakusa br.6

Beograd 11030, Srbija

Tel/Fax: +381 11 75 44 974

E-mail: office@sitel.rs

Dodajte nas u kontakte pomoću QR Koda

QRCode

Proizvodni pogon, servis i kontrolno telo

Veselina Masleše br.30a

Novi Sad 21000, Srbija

Tel/Fax: +381 21 63 10 110

E-mail: sitelns@sitel.rs

Dodajte nas u kontakte pomoću QR Koda

QRCode