Elektronska brojila


Osnovni proizvodni program našeg preduzeća predstavljaju sistemi za upravljanje potrošnjom električne energije.

Proizvodi koji zauzimaju centralno mesto u pomenutim sistemima jesu elektronska brojila električne energije, dok pored njih naš portfolio čine još i koncentratori za prikupljanje podataka, komunikacioni moduli, te softveri različitih nivoa.

Danas je opšti svetski trend ušteda svih tipova energije, a jedan od najefikasnijih načina da se energija uštedi jeste da se u realnom vremenu upravlja njenom potrošnjom.

Naši sistemi koncipirani su na takav način da upravo u realnom vremenu omogućavaju distribucijama uvid u stanje u mreži, te da upravljaju proizvedenom energijom na način da se ona koristi tamo gde je potražnja veća, bez nepotrebnih gubitaka.

Izvesno je da sve razvijene svetske privrede idu u smeru formiranja „pametnih mreža“, a osnovni proizvod koji omogućava formiranje takve mreže jeste upravo „pametno“ elektronsko brojilo nove generacije kakvo Sitel danas proizvodi, a koje omogućava dvosmernu komunikaciju između distributera energije i korisnika iste.

Kako bismo spremno dočekali pomenute promene i unapređenja i na našem tržištu, već danas posedujemo sve potrebne svetske standarde i možemo se integrisati u sisteme sa svim vodećim svetskim proizvođačima u našoj oblasti.

Domaćinstvo


Sitel poseduje širok spektar uređaja za merenje električne energije u domaćinstvu, počev od najednostavnijih sa samo dve tarife i dva merna registra pa sve do četverotarifnih brojila sa integrisanim uklopnim satom koja imaju daljinsku komunikaciju i sposobnost snimanja svih mernih veličina i parametara mreže.

MEM500-E12N...B6


MEM500-E12N...B6

MONOFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MEM500-E12N...B6 je monofazno statičko brojilo električne energije koje se koristi za merenje apsolutne aktivne energije naizmenične struje monofaznog sistema sa 2 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo je namenjeno za primenu u domaćinstvu.

Tehnički podaci (Download - PDF 13.95 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Klasa tačnosti 1
 • Meri apsolutnu aktivnu energiju po tarifi
 • Meri u 4 tarife
 • Eksterno i interno upravljanje tarifama
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

ET-1...


ET-1...

DIGITALNI UKLOPNI ČASOVNIK


Uklopni časovnik tip ET-1... je namenjen da upravlja vremenski zavisnim pomoćnim funkcijama na merilima električne energije kao i za druga vremenski zavisna upravljanja.

Tehnički podaci (Download - PDF 593.08 Kb)

Kratak opis funkcija:

 • Upravljanje tarifama brojila koja posjeduju eksterno tarifiranje

MET410-E34N...A21004...


MET410-E34N...A21004...

TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MET410-E34N...A21004... je trofazno statičko brojilo električne energije za koje se koristi za merenje apsolutne aktivne energije naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo je namenjeno za primenu u domaćinstvu.

Tehnički podaci (Download - PDF 13.76 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Klasa tačnosti 1
 • Meri apsolutnu aktivnu energiju po tarifi
 • Meri u 4 tarife
 • Eksterno upravljanje tarifama
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

Industrija


Industrijski sektor poseduje kompleksne potrebe i zahteve za merenje električne energije. Pored merenja električne energije, industrijska brojila imaju sposobnost merenja maksimalne snage kao i parametara kvaliteta mreže. Proizvodi koje nudi Sitel zadovoljavaju sve zahteve tržišta u ovoj oblasti.

MET410-E34I...


MET410-E34I...

MULTIFUNKCIJSKO TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA INDIREKTNI PRIKLJUČAK


MET410-E34I je multifunkcijsko trofazno statičko brojilo električne energije za indirektni priključak koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (Aronova veza sa 3 provodnika) nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu a prvenstveno je namenjeno za primenu u industriji.

Tehnički podaci (Download - PDF 2.38 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Indirektna merna grupa
 • Klasa tačnosti do 0.5s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET410-E34N...


MET410-E34N...

MULTIFUNKCIJSKO TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DIREKTNI PRIKLJUČAK


MET410-E34N je multifunkcijsko trofazno statičko brojilo električne energije za direktni priključak koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu a prvenstveno je namenjeno za primenu u industriji.

Tehnički podaci (Download - PDF 1.07 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Direktna merna grupa
 • Klasa tačnosti do 0.5s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET410-E34P...


MET410-E34P...

MULTIFUNKCIJSKO TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POLUINDIREKTNI PRIKLJUČAK


MET410-E34P je multifunkcijsko trofazno statičko brojilo električne energije za poluindirektni priključak koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu a prvenstveno je namenjeno za primenu u industriji.

Tehnički podaci (Download - PDF 2.37 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Poluindirektna merna grupa
 • Klasa tačnosti do 0.5s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

AMM Sistem


Rešenja koja nudi Sitel u oblasti AMR sistema predstavljaju proveren i efikasan način merenja i menadžmenta električne energije, ukjljučujući najnovije metode i rešenja daljinskog prenosa podataka, kao i sisteme za prikupljanje podataka sa preko 500000 brojila.

MEC


MEC

INDUSTRIJSKI KONCENTRATOR MEC...


MEC... industrijski koncentrator je industrijski računar i koristi za očitavanje, prikupljanje i obradu podataka sa brojila. Centar za očitavanje direktno sa koncentratora povlači informacije. Industrijski koncentrator se može podesiti da u određenim i programabilnim vremenskim intervalima očitava odabrane podatke sa brojila.

Tehnički podaci (Download - PDF 12.89 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Prikupljanje, očitavanje i obrada podataka sa brojila
 • Daljinska parametrizacija brojila
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MEM500...


MEM500...

MONOFAZNO AMR BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MEM500... je monofazno AMR brojilo električne energije koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje monofaznog sistema sa 2 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu u AMR sistemima.

Tehnički podaci (Download - PDF 1.69 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Klasa tačnosti do 0.5
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MEM500...K39122...


MEM500...K39122...

MONOFAZNO RUTER BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MEM500...K39122... je monofazno ruter brojilo električne energije koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje monofaznog sistema sa 2 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu u AMR sistemima.

Tehnički podaci (Download - 2.00 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Funkcija rutera
 • Klasa tačnosti do 0.5
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET410...


MET410...

TROFAZNO AMR BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MET410... je trofazno AMR brojilo električne energije koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (Aronova veza sa 3 provodnika), nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu.

Tehnički podaci (Download - 845.26 Kb)

Kratak opis funkcija:

 • Klasa tačnosti do 0.2s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET410...K39122...


MET410...K39122...

TROFAZNO RUTER BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MET410...K39122... je trofazno ruter brojilo električne energije koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (Aronova veza sa 3 provodnika), nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu u AMR sistemima.

Tehnički podaci (Download - 953.14 Kb)

Kratak opis funkcija:

 • Funkcija rutera
 • Klasa tačnosti do 0.2s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET500


MET500

MET500


Softver za daljinsko očitavanje i parametrizaciju


µMETER SOFTVER ZA DALJINSKO OČITAVANJE I PARAMETRIZACIJU


µMeter

 • Parametrizacija brojila, manuelno daljinsko očitavanje
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

µMeter upustvo za korišćenje (Download - 1.23 Mb)
MESMET SOFTVER ZA DALJINSKO OČITAVANJE I PARAMETRIZACIJU


Mesmet OneClick

 • Parametrizacija brojila, manuelno daljinsko očitavanje
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

Mesmet OneClick HowTo (Download - 385.79 Kb)


Mesmet One

 • Automatsko daljinsko ocitavanje brojila
 • Sistem omogućava očitavanje do 2000 brojila
 • Pogodno za pilot projekte daljinskog očitavanja brojila
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MesmetOne (Download - 1.85 Mb)

MesmetOne funkcionalnosti (Download - 487.25 Kb)

Mesmet XT

 • Automatsko daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima
 • Sistem omogućava očitavanje do 500000 brojila
 • Pogodno za mreže sa velikim brojem potrošača
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MesmetXT (Download - 3.07 Mb)

MesmetXT funkcionalnosti (Download - 556.14 Kb)