Elektronska brojila


Osnovni proizvodni program našeg preduzeća predstavljaju sistemi za upravljanje potrošnjom električne energije.

Proizvodi koji zauzimaju centralno mesto u pomenutim sistemima jesu elektronska brojila električne energije, dok pored njih naš portfolio čine još i koncentratori za prikupljanje podataka, komunikacioni moduli, te softveri različitih nivoa.

Danas je opšti svetski trend ušteda svih tipova energije, a jedan od najefikasnijih načina da se energija uštedi jeste da se u realnom vremenu upravlja njenom potrošnjom.

Naši sistemi koncipirani su na takav način da upravo u realnom vremenu omogućavaju distribucijama uvid u stanje u mreži, te da upravljaju proizvedenom energijom na način da se ona koristi tamo gde je potražnja veća, bez nepotrebnih gubitaka.

Izvesno je da sve razvijene svetske privrede idu u smeru formiranja „pametnih mreža“, a osnovni proizvod koji omogućava formiranje takve mreže jeste upravo „pametno“ elektronsko brojilo nove generacije kakvo Sitel danas proizvodi, a koje omogućava dvosmernu komunikaciju između distributera energije i korisnika iste.

Kako bismo spremno dočekali pomenute promene i unapređenja i na našem tržištu, već danas posedujemo sve potrebne svetske standarde i možemo se integrisati u sisteme sa svim vodećim svetskim proizvođačima u našoj oblasti.

Domaćinstvo


Sitel poseduje širok spektar uređaja za merenje električne energije u domaćinstvu, počev od najednostavnijih sa samo dve tarife i dva merna registra pa sve do četverotarifnih brojila sa integrisanim uklopnim satom koja imaju daljinsku komunikaciju i sposobnost snimanja svih mernih veličina i parametara mreže.

MEM500-E12N...B6


MEM500-E12N...B6

MONOFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MEM500-E12N...B6 je monofazno statičko brojilo električne energije koje se koristi za merenje apsolutne aktivne energije naizmenične struje monofaznog sistema sa 2 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo je namenjeno za primenu u domaćinstvu.

Tehnički podaci (Download - PDF 13.95 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Klasa tačnosti 1
 • Meri apsolutnu aktivnu energiju po tarifi
 • Meri u 4 tarife
 • Eksterno i interno upravljanje tarifama
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

ET-1...


ET-1...

DIGITALNI UKLOPNI ČASOVNIK


Uklopni časovnik tip ET-1... je namenjen da upravlja vremenski zavisnim pomoćnim funkcijama na merilima električne energije kao i za druga vremenski zavisna upravljanja.

Tehnički podaci (Download - PDF 593.08 Kb)

Kratak opis funkcija:

 • Upravljanje tarifama brojila koja posjeduju eksterno tarifiranje

MET410-E34N...A21004...


MET410-E34N...A21004...

TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MET410-E34N...A21004... je trofazno statičko brojilo električne energije za koje se koristi za merenje apsolutne aktivne energije naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo je namenjeno za primenu u domaćinstvu.

Tehnički podaci (Download - PDF 13.76 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Klasa tačnosti 1
 • Meri apsolutnu aktivnu energiju po tarifi
 • Meri u 4 tarife
 • Eksterno upravljanje tarifama
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

Industrija


Industrijski sektor poseduje kompleksne potrebe i zahteve za merenje električne energije. Pored merenja električne energije, industrijska brojila imaju sposobnost merenja maksimalne snage kao i parametara kvaliteta mreže. Proizvodi koje nudi Sitel zadovoljavaju sve zahteve tržišta u ovoj oblasti.

MET410-E34I...


MET410-E34I...

MULTIFUNKCIJSKO TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA INDIREKTNI PRIKLJUČAK


MET410-E34I je multifunkcijsko trofazno statičko brojilo električne energije za indirektni priključak koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (Aronova veza sa 3 provodnika) nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu a prvenstveno je namenjeno za primenu u industriji.

Tehnički podaci (Download - PDF 2.38 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Indirektna merna grupa
 • Klasa tačnosti do 0.5s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET410-E34N...


MET410-E34N...

MULTIFUNKCIJSKO TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DIREKTNI PRIKLJUČAK


MET410-E34N je multifunkcijsko trofazno statičko brojilo električne energije za direktni priključak koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu a prvenstveno je namenjeno za primenu u industriji.

Tehnički podaci (Download - PDF 1.07 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Direktna merna grupa
 • Klasa tačnosti do 0.5s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET410-E34P...


MET410-E34P...

MULTIFUNKCIJSKO TROFAZNO STATIČKO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POLUINDIREKTNI PRIKLJUČAK


MET410-E34P je multifunkcijsko trofazno statičko brojilo električne energije za poluindirektni priključak koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu a prvenstveno je namenjeno za primenu u industriji.

Tehnički podaci (Download - PDF 2.37 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Poluindirektna merna grupa
 • Klasa tačnosti do 0.5s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

AMM Sistem


Rešenja koja nudi Sitel u oblasti AMR sistema predstavljaju proveren i efikasan način merenja i menadžmenta električne energije, ukjljučujući najnovije metode i rešenja daljinskog prenosa podataka, kao i sisteme za prikupljanje podataka sa preko 500000 brojila.

MEC


MEC

INDUSTRIJSKI KONCENTRATOR MEC...


MEC... industrijski koncentrator je industrijski računar i koristi za očitavanje, prikupljanje i obradu podataka sa brojila. Centar za očitavanje direktno sa koncentratora povlači informacije. Industrijski koncentrator se može podesiti da u određenim i programabilnim vremenskim intervalima očitava odabrane podatke sa brojila.

Tehnički podaci (Download - PDF 12.89 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Prikupljanje, očitavanje i obrada podataka sa brojila
 • Daljinska parametrizacija brojila
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MEM500...


MEM500...

MONOFAZNO AMR BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MEM500... je monofazno AMR brojilo električne energije koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje monofaznog sistema sa 2 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu u AMR sistemima.

Tehnički podaci (Download - PDF 1.69 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Klasa tačnosti do 0.5
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MEM500...K39122...


MEM500...K39122...

MONOFAZNO RUTER BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MEM500...K39122... je monofazno ruter brojilo električne energije koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje monofaznog sistema sa 2 provodnika, nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu u AMR sistemima.

Tehnički podaci (Download - 2.00 Mb)

Kratak opis funkcija:

 • Funkcija rutera
 • Klasa tačnosti do 0.5
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET410...


MET410...

TROFAZNO AMR BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MET410... je trofazno AMR brojilo električne energije koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (Aronova veza sa 3 provodnika), nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu.

Tehnički podaci (Download - 845.26 Kb)

Kratak opis funkcija:

 • Klasa tačnosti do 0.2s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET410...K39122...


MET410...K39122...

TROFAZNO RUTER BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE


MET410...K39122... je trofazno ruter brojilo električne energije koje se koristi za merenje aktivne i reaktivne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (Aronova veza sa 3 provodnika), nominalne frekvencije 50 Hz. Brojilo ima široku primenu u AMR sistemima.

Tehnički podaci (Download - 953.14 Kb)

Kratak opis funkcija:

 • Funkcija rutera
 • Klasa tačnosti do 0.2s
 • Merenje energije i snage u 4 kvadranta
 • Profil opterećenja (load profil)
 • Mogućnost daljinske komunikacije
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MET500


MET500

MET500


Softver za daljinsko očitavanje i parametrizaciju


µMETER SOFTVER ZA DALJINSKO OČITAVANJE I PARAMETRIZACIJU


µMeter

 • Parametrizacija brojila, manuelno daljinsko očitavanje
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

µMeter upustvo za korišćenje (Download - 1.23 Mb)
MESMET SOFTVER ZA DALJINSKO OČITAVANJE I PARAMETRIZACIJU


Mesmet OneClick

 • Parametrizacija brojila, manuelno daljinsko očitavanje
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

Mesmet OneClick HowTo (Download - 385.79 Kb)


Mesmet One

 • Automatsko daljinsko ocitavanje brojila
 • Sistem omogućava očitavanje do 2000 brojila
 • Pogodno za pilot projekte daljinskog očitavanja brojila
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MesmetOne (Download - 1.85 Mb)

MesmetOne funkcionalnosti (Download - 487.25 Kb)

Mesmet XT

 • Automatsko daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima
 • Sistem omogućava očitavanje do 500000 brojila
 • Pogodno za mreže sa velikim brojem potrošača
 • DLMS/COSEM komunikacioni protokol

MesmetXT (Download - 3.07 Mb)

MesmetXT funkcionalnosti (Download - 556.14 Kb)

Kompezacija reaktivne električne energije


Ugradnja postrojenja za kompenzaciju reaktivne električne energije

kao mera za eliminisanje prekomerne reaktivne električne energije


Polazeći od činjenice da se porastom cene i količine utrošene električne energije raste i potreba za njenom uštedom, kao i toga da je prema važećem tarifnom sistemu Elektroprivrede Srbije obračun isporučene električne energije za komercijalne kupce u kategoriji "niski napon" i kategoriji "srednji napon" koncipiran tako da se jasno može indetifikovati količina preuzete reaktivne i prekomerne reaktivne električne energije, javlja se potreba za ugradnjom postrojenja za kompezaciju reaktivne električne energije. Svaka potrošnja reaktivne električne energije ipod granice tehničkog optimuma tj. faktora snage 0,95 smatra se prekomernom utrošenom reaktivnom električnom energijom.

U više stručnih i naučnih radova koja se bave ovom tematikom, kao optimalni rok isplativosti ugradnje postrojenja za kompezaciju reaktivne električne energije navodi se od 6 meseci ("visoka isplativost") do 24 meseca ("isplativo"). Ovo je svakako jedna od najbržih i najpouzdanijih metoda za smanjenje troškova za uštedu električne energije, ali sa druge strane zahteva i visoku stručnost, kvalifikaciju i znanje samih proizvođača i isporučioca opreme, kao i izvođača radova na ugradnji kako bi se izbegle negativne posledice, kao po samog kupca, tako i u distributivnom sistemu (pojava prekompenzacije, rezonancije usled prisustva viših harmonika van propisanih granica i sl.).

Kompenzacija reaktivne električne energije posebno je isplativo kod elektromotornih pogona kao izrazito induktivnih, kod kojih reaktivne električne energije predstavlja deo ukupno električne energije koji se troši na uspostavljanje i održavanje magnetnog polja u električnim mašinama. Najveći potrošači reaktivne električne energije su elektromotori i transformatori, ali i fluo cevi, ispravljači, računari itd. Pored toga što reaktivne električne energije zauzima prenosne i proizvodne kapacitete, prilikom prenosa reaktivne električne energije nastaju i značajni gubici u provodnicima i transformatorima. Padovi napona u elektroenergetskom sistemu su delom posledica i prekomerne potrošnje reaktivne električne energije. Kompenzacijom reaktivne električne energije podrazumeva se montaža opreme koja generiše reaktivnu energiju i time kompenzuje potrošnju reaktivne električne energije u pogonu što dovodi do značajnog smanjenja količine preuzete reaktivne električne energije iz mreže.

Nakon ugradnje opreme za kompenzaciju vrši se i servisni pregled postrojenja za kompenzaciju reaktivne električne energije kako biste bili sigurni da je vaša ušteda maksimalna, a rad pouzdan i bez smetnji. Merna oprema, koja se ugrađuje, omogućava nam merenje učinka kompenzacije, proveru stanja elemenata (kondezatora, prigušnica i sklopki) i opštu analizu potrošnje.


Primer implementacije sa uporednim rezultatima
Pre ugradnje kompezatora
Posle ugradnje kompezatoraKompletnu brošuru možete preuzeti OVDE