Mikroelektronika elektronska brojila

U saglasnosti s najnovijim standardima, donose vam maksimalnu efikasnost.

Brojila odgovaraju evropskim standardima EN 50470-1 i EN 50470-3, kao i međunarodnim standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21, a projektovana su i proizvedena u skladu sa ISO 9001 standardom. Brojila aktivne i reaktivne električne energije, pored specifičnih standarda, ispunjavaju i zahteve međunarodnog standarda IEC62053-23.

Originalan razvoj

Svi naši proizvodi u potpunosti su razvijeni u našoj kompaniji, počevši od osnovnog dizajna do završne montaže

Najnoviji standardi

Konstantno se pridržavamo najnovijih standarda i sertifikata kako bismo osigurali potpunu kompatibilnost na globalnom tržištu

Opsežno testiranje

Sofisticirani postupci ispitivanja osiguravaju maksimalan kvalitet i trajnost naših proizvoda

POSEBNO IZDVAJAMO

Merne grupe za prosumere

Brojila električne energije posebno prilagođena za korisnike solarnih panela, vetroparkova, malih hidroelektrana i slično.

Monofazna brojila električne energije

MEM500

Brojila električne energije tipa MEM500 su monofazna višetarifna brojila za merenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage.

Monofazna brojila električne energije

MEM600

Brojila električne energije tipa MEM600 su monofazna višetarifna brojila za merenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage.

Trofazna brojila električne energije

MET410

Brojila električne energije tipa MET410 su trofazna višetarifna brojila za merenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage u trofaznim četverožičnim mrežama, a mogu se koristiti i u jednofaznim dvožičnim mrežama.

Trofazna brojila električne energije

MET600 – za direktno priključenje

Brojila električne energije tipa MET600 su trofazna višetarifna brojila za merenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage u trofaznim četverožičnim mrežama.

Uređaji iz trofazne merne grupe

Merne grupe MET410

Uređaji iz merne grupe MЕT410 su trofazna elektronska brojila koja su namenjena za merenje aktivne električne energije i snage i reaktivne električne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika.

Uređaji iz trofazne merne grupe

Merne grupe MET600 – za CT ili CT/VT priključenja (Multirange)

Uređaji iz merne grupe MЕT600 su trofazna elektronska brojila koja su namenjena za merenje aktivne električne energije i snage i reaktivne električne energije i snage naizmenične struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (u Aronovoj vezi sa 3 provodnika).

Industrijski koncentrator

Koncentrator MEC

MEC industrijski koncentrator je industrijski računar i koristi se za očitavanje, prikupljanje i obradu podataka sa brojila. Centar za očitavanje direktno sa koncentratora povlači informacije. Industrijski koncentrator se može podesiti da u određenim i programabilnim vremenskim intervalima očitava odabrane podatke sa brojila.

Softverski paketi

μSys i μMeter

μSys i μMeter su softverski paketi koji nude direktnu komunikaciju i očitavanje brojila električne energije i mrežnih sistema koji podržavaju DLMS protokol. Generisana baza podataka može se izvesti i koristiti za naplatu.