O kompaniji SITEL

Pogledajte korporativni film

Kompanija Sitel d.o.o. osnovana je 2000.g. kao proizvodno preduzeće sa osnovnim programom proizvodnje opreme za elektrodistributivna preduzeća-proizvodnja elektronskih mernih uredjaja u elektroenergetici.

Preduzeće realizuje prozvodnju za potrebe domaćeg i međunarodnih tržišta na osnovu tehničko tehnološkog rešenja MIKROELEKTRONIKA AD iz Banja Luke koja je i većinski vlasnik i osnivač SITEL doo.

Proizvodni program trenutno čine sledeći proizvodi:
– monofazna i trofazna elektronska multifunkcionalna brojila električne energije
– uklopni časovnici za upravljanje tarifom kod brojila el. energije
– sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom električne energije (AMR sistemi)
– sistemi za podešavanje i verifkaciju brojila električne energije
– sistemi za podešavanje i verifikaciju uklopnih časovnika
– modemi za daljinski nadzor trafo stanica

Preduzeće Sitel doo obavlja sve aktivnosti prema dokumentovanim postupcima i u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ISO/IEC 17020, ISO 14001 i zahtevima MID direktive (Directive 2014/32/EU on Measuring Instruments).

U saradnji sa matičnom kompanijom Mikroelektronika a.d. Banja Luka konstantno se radi na uvođenju najnovijih standarda i idejnih rešenja za kompletan proizvodni program.

Plan razvoja podrazumeva otvaranje novih poslovnih horizonata na međunarodnim tržištima.

Direkcija Sitel doo nalazi se u Beogradu, ul. Stevana Brakusa 6, a proizvodni pogon, servis i kontrolno telo u Novom Sadu ul. Veselina Masleše 30A.

Kompanija Sitel plasira svoje proizvode privrednim društvima koja posluju u okviru Elektroprivrede Srbije i sarađuje sa trgovinskim i građevinskim kompanijama.

Korporativni film