Trofazno brojilo MET600 – za direktno priključenje

Brojila električne energije tipa MET600 su trofazna višetarifna brojila za merenje aktivne ili aktivne i reaktivne energije i snage u trofaznim četverožičnim mrežama.

modem-g3-plc
Brojila odgovaraju evropskim standardima EN 50470-1 i EN 50470-3, kao i međunarodnim standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21, a projektovana su i proizvedena u skladu sa ISO 9001 standardom. Brojila aktivne i reaktivne električne energije, pored specifičnih standarda, ispunjavaju i zahteve međunarodnog standarda IEC62053-23.

Aktivna ili aktivna i reaktivna energija, prividna energija.

Maksimalna snaga, period integracije od 1 do 60 min.

Merenje energije u jednom ili dva smera ili apsolutno merenje.
(+ A, + R; -A, -R; | A |, | R |), opciono prema kvadrantima (R1, R2, R3, R4).

Interna višetarifna registracija ili eksterno upravljanje putem tarifnih ulaza / izlaza.

Interni brojač u realnom vremenu sa DST-om (omogućeno je letnje računanje vremena).
Rezervna Li-Ion baterija, opcioni super-kondenzator.

Vremenski profili za merenje podataka (do 6 kanala).

Merenje faznog napona, struje i faktora snage.

RS485 komunikacijski interfejs.

Za trofazne četverožične mreže.

Impulsni izlazi (kWh ili kWh + kvarh).

• Jednostavnost, brzina i lakoća povezivanja brojila na mrežu,
indikacija ispravne veze.

• Kućište je od samogasivog polikarbonata.

Kompaktna izrada brojila prema DIN 43857.

IP54 stepen zaštite od prodora vlage i prašine.

• Visoka otpornost na elektromagnetne smetnje.

Nadgledanje i registrovanje narušavanja integriteta rada brojila (otvaranje gornjeg ili donjeg poklopca, jak uticaj magnetnog polja, pogrešan pokušaj pristupa lozinkom …).

DLMS komunikacijski protokol.

• Mogućnost prelaska u daljinski sistem za merenje i upravljanje instaliranjem jednog od komunikacijskih modula – GSM / GPRS, PLC (S-FSK, DCSK, G3), ETHERNET, LoraWan.

Indikator radnog režima brojila i komunikacionog modema.

Relejni izlazi za daljinsko i lokalno upravljanje opterećenjem.

• Praćenje snage i kontrola opterećenja sa integrisanim ili vanjskim prekidačem na maksimalnu struju od 100 A.

Optički izlaz(i): 1000 imp / kWh (kvarh)

Tasteri LIST i SET (mogućnost zapečaćenja tastera SET).

LCD displej s pozadinskim osvetljenjem.

• Označavanje podataka OBIS kodom: IEC 62056-61.

• Programibilni set podataka i niz prikaza, ručno i automatski.