Softverski paketi μSys i μMeter

μSys i μMeter su softverski paketi koji nude direktnu komunikaciju i očitavanje brojila električne energije i mrežnih sistema koji podržavaju DLMS protokol. Generisana baza podataka može se izvesti i koristiti za naplatu.

Brojila odgovaraju evropskim standardima EN 50470-1 i EN 50470-3, kao i međunarodnim standardima IEC 62052-11 i IEC 62053-21, a projektovana su i proizvedena u skladu sa ISO 9001 standardom. Brojila aktivne i reaktivne električne energije, pored specifičnih standarda, ispunjavaju i zahteve međunarodnog standarda IEC62053-23.